Τηλ.: 210-2528915

Βρεφική πάντα με απλικέ παραστάσεις.